قیمت سیم مفتولی گالوانیزه

 در مطالب ما

قیمت سیم مفتولی گالوانیزه

شرکت تولید کننده مفتول گالوانیزه، قیمت مفتول را بر اساس ضخامت روی به کار رفته در آن در تولید مفتول

و همینطور نوع گالوانیزاسیون مفتول پایه گذاری نموده به نمایندگان و مشتریان خود ابلاغ می کند.

البته لازم به ذکر می باشد که قیمت مفتول که به روش گرم گالوانیزاسیون شده و ضخامت فلز روی در آنها بیشتر است

قیمت بالاتری نسبت به مفتول گالوانیزه سرد به خود اختصاص داده اند.

هر چند که در هر دو نمونه مقدار ضخامت مفتول بر قیمت مفتول گالوانیزه تاثیر گذار می باشد و هر چه قدر مفتول ضخیم تر باشد

نسبت به مفتول ضخامت پایین و قیمت بیشتری خواهد داشت.

اما جالب است که بدانید که جدای قیمت گذاری مفتول گالوانیزه بر اساس ضخامت و نوع مفتول روش خرید مفتول گالوانیزه

در قیمت های این سیم  بی تاثیر نبوده است و بعضی از اوقات تفاوت چشمگیری در سطح قیمت خرید وجود خواهد داشت.

قیمت سیم مفتولی گالوانیزه

قیمت مفتول

 

 

انواع سیم مفتول گالوانیزه

 1. سیم نمره ۱۰: ضخامت آن ۳ میلیمتر می باشد. بسته های این سیم ۵۰ کیلوگرم وزن دارند.
 2. سیم نمره ۱۲: ضخامت آن ۲/۵ میلیمتر می باشد.بسته های آن ۲۵ و ۵۰ کیلوگرمی هستند.
 3. سیم نمره ۱۴: ضخامت آن ۲ میلیمتر می باشد.
 4. سیم نمره۱۶و یا سیم نمره ۱/۵= سیم اسکوپ: ضخامت آن ۱/۵ میلیمتر است.بسته های آن ۲۵کیلوگرم وزن دارند.
 5. سیم نمره۱۸و یا  سیم رابیتس بندی: پر مصرف ترین سیم مفتول گالوانیزه هستند. ضخامت آن ۱/۲ میلیمتر است.این نوع سیم چون برای رابیتس بندی استفاده می شود به آن سیم رابیتس بندی هم می گویند.
 6. سیم نمره۲۰- سیم عایق بندی: پر مصرف ترین سیم مفتول گالوانیزه بعد از سیم مفتول نمره ۱۸ است.سیم مورد استفاده گل فروش ها و سیم عایق کاری موتور خانه ها است و ضخامت آن ۰/۹ میلیمتر است.
 7. سیم نمره۲۲- سیم دستگاه جاروسازی: ضخامت آن ۰/۰۷ میلیمتر است. نرمی در این سیم از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.یک سر بودن کلاف سیم و ضخامت متناسب و یکنواخت آن از دیگر فاکتور های مهم در این سیم است.
 8. سیم نمره۲۳ : ضخامت آن ۰/۰۶ میلیمتر است.
 9. سیم نمره۲۴ : ضخامت آن حدود ۰/۵۵ تا ۰/۵۶ میلیمتر می باشد.
 10. سیم نمره۲۵ : ضخامت آن حدود ۰/۵ میلیمتر است.
 11. سیم نمره۲۶ : ضخامت آن حدود۰/۴۸ میلیمتر است.

قیمت سیم مفتولی گالوانیزه در آژند سیم آریا