مقایسه سیم مسی و کابل آلومینیومی

 در مطالب ما

سیم مسی و کابل آلومینیومی

برای درک تفاوت های بین سیم مسی (سیم مسوار) و کابل آلومینیومی، ما سعی کردیم به ساده ترین بیان تفاوت جنبه های مختلف این دو را بیان کنیم:

مزایای سیم مسی نسبت به کابل آلومینیومی

-مقاومت الکتریکی سیم مسوار کم است،
این مشخصه در کابل آلومینیومی تقریباً 1.68 برابر یک سیم مسی می باشد.
-انعطاف پذیری سیم های مسوار بهتر است،
انعطاف سیم های مسوار بیش از 30 درصد است در حالی که برای کابل آلومینیومی تنها حدود 18 درصد می باشد.
-استحکام سیم های مسوار بیشتر از کابل آلومینیومی می باشد،
استرس مجاز وارد بر سیم مسوار حدود 20 درصد بیش از سیم آلومینیومی است،
به خصوص در شرایط تنش گرما این تفاوت استحکام مشهود تر خواهد بود.
-سیم های مسوار خستگی پذیری کمتری دارند،
یعنی در اثر بارها خم و راست شدن دیرتر از کابل آلومینیومی آسیب میبیند.
-مقاومت سیم های مسوار در برابر خوردگی بیشتر از کابل های آلومینیومی میباشد.
-ظرفیت جریان الکتریکی مجاز در سیم های مسوار تا 30 درصد بیشتر از کابل های آلومینیومی می باشد.
-به دلیل مقاومت پایین سیم های مسی ولتاژ بالاتری را می تواند منتقل می کند.
-درجه حررت سیم های مسوار در ولتاژهای بالا کمتر است که میزان ایمنی را افزایش می دهد.
-به دلیل وجود مقاومت اندک در سیم های مسی میزان اتلاف انرژی کمتر از کابل های آلومینیومی است.

مزایای کابل آلومینیومی نسبت به سیم مسی

-قیمت کابل های آلومینیومی به مراتب کمتر از سیم های مسوار می باشد،
قیمت مس خالص تقریباً 3 برابر آلومینیوم خالص ، قیمت سیم های مسوار تا 3.5 برابر کابل های آلومینیومی است.
-وزن کابل های آلومینیومی تا 40% کمتر از سیم های مسوار می باشد،
این امر کمک به تسهیل ساخت و ساز و حمل و نقل کابل ها میکند.