گالوانیزه به چه معنی است؟

 در مطالب ما

گالوانیزه به چه معنی است؟

فرایندی است که در آن فولاد را در فلز روی مذاب شده غوطه ور میکنند تا یک پوشش مقاوم از روی برای این

مفتول ایجاد بشود. تا مقاومت آن در مقابل زنگ زدگی و خوردگی زیاد شود که این روش یک راه اقتصادی

برای جلوگیری از خورده شدن فلز می‌باشد هرگاه با مشکل زنگ‌زدگی یا خوردگی فلزی مواجه شویم از فرایند

گالوانیزه‌کردن استفاده می‌کنیم .

این محصول را از جهات مختلف دسته‌بندی می‌کنند. موضوع اول گرم یا سرد بودن مفتول می‌باشد که نوع گرم

را به روش شناور کردن در فلز روی مذاب شده از روی می‌پوشانند تا حدی که این روی به داخل مفتول نفوذ می‌کند

و این باعث می‌گردد که مفتول گالوانیزه ما مقاومت بسیار بالایی در مقابل رطوبت پیدا کند ولی در نوع سرد با

استفاده از روش الکترولیز فلز روی را روی سطح مفتول می‌پوشانند که در این روش ضخامت روی کم می‌باشد

بنابراین مقاومت این نوع محصول درمقابل رطوبت کم میشود.

دسته‌بندی بعدی از نظر جنس مفتول ( نرم و سخت ) می باشد که مفتول سیاه با میزان کربن بالا را مفتول سخت

و مفتول سیاه با کربن به میزان کم را مفتول سیاه نرم می گویند در واقع میزان کربن داخل مفتول نرم یا سخت

بودن آن را مشخص می کند.