مفتخر هستیم که در سال گذشته میزان تولید مفتول مسوار، مفتول سفید (اسیدشوی) و مفتول سیاه بالاترین میزان را نسبت به سالهای قبل داشته ایم و این مسئله بیانگر اعتماد روزافزون شما مشتریان گرامی به محصولات تولیدی این واحد می باشد.

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید