فروش مفتول مسوار

فروش مفتول مسوار فروش مفتول مسوار به صورت کلاف ، قرقره و شاخه صورت می گیرد . مفتول مسوار شاخه در ابعاد 0.5 متر و 1 متر و 2 متر و 3 متر و 4 متر و 5 متر و 6 متر به فروش می رسد و همچنین مفتول مسوار [...]