گالوانیزه به چه معنی است؟

گالوانیزه به چه معنی است؟ فرایندی است که در آن فولاد را در فلز روی مذاب شده غوطه ور میکنند تا یک پوشش مقاوم از روی برای این مفتول ایجاد بشود. تا مقاومت آن در مقابل زنگ زدگی و خوردگی زیاد شود که [...]