اطلاعات تماس

آدرس: محور کرج شهریار هفت جوی خیابان صنعتگران شماره 143

تلفن: ۰۲۱۴۶۸۹۲۵۰۴ ،۰۲۱۴۶۸۹۲۵۰۳

فاکس: ۰۲۱۴۶۸۹۲۰۴۳

ایمیل: info@azhandwire.com