کیفیت

تمامی مفتولهای تولید شده توسط این مجموعه شامل مفتول مسوار، مفتول سفید (اسیدشوی) و مفتول سیاه دارای ضمانت کیفیت و مرغوبیت بالایی می باشد چرا که مواد اولیه درجه1 و مرغوبی جهت تولید مفتولها استفاده می شود. لذا با توجه به این امر و تجربه ی بلند مدت این مجموعه در زمینه ی تولید مفتول مسوار، مفتول سفید (اسیدشوی) و مفتول سیاه توانسته ایم در میان مشتریان گرامی به عنوان یک برند برتر در صنعت مفتول سازی در تولید مفتول مسوار، مفتول سفید (اسیدشوی) و مفتول سیاه عنوان شویم که این مهم باعث مسئولیت هر چه بیشتر این مجموعه در مقابل مشتریان شده است.

Buy now
Translate »