کاربرد مفتول گالوانیزه

مفتول گالوانیزه مفتول سفید یا گالوانیزه یکی از مهمترین ابزار در صنایع مفتولی به شمارمی رود در این مقاله به مهمترین کاربردهای مفتول خواهیم پرداخت: حفاظت مفتول سفید یا گالوانیزه یک سیم فولادی بسیار [...]