سیم مفتول مسوار

 در مطالب ما, مفتول

سیم مفتول مسوار

سیم مفتول مسوار ترکیبی از آلیاژ های عناصر قلع و مس می باشد. مفتول مسوار در واقع مفتول آهن است. که بعد از انجام آخرین مرحله کشش و رسیدن به سایز مورد نظر وارد ۲ وان که به ترتیب زیر است:

اول اسید شویی می شود تا سیم تمیز شود و آلودگی از سطح ان از بین برود. بعد از آن وارد وان سولفات مس می شود. در صورتی که اسید شویی و چربی زدایی به خوبی انجام نشود در مرحله بعد لکه هایی سیاه مانند در سطح مفتول مسوار به جا می ماند و این گونه مفتول تولید شده در روند آبکاری در صنایع مختلف اخلال به وجود می آورد.

بخش اعظم این سیم ها (تقریبا هفتاد و دو تا نود و نه درصد) را عنصر قلع و ما بقی از مس تشکیل شده است. هرچند میزان درصد به کار رفتن مس در سیم مسوار کم است. اما وجود این عنصر برای سخت شدن سیم مسی بسیار ضروری می باشد.

رنگ مفتول مسوار رنگی ما بین زرد و قرمز بوده و تمایل به رنگ مسی دارد.

تولید مفتول مسوار

اما سیم مسوار با کشیده شدن میلگرد ها ساخته می شود. به این صورت که با انجام کشش در چند مرحله از قطر میلگرد ها کاسته شده تا سیم مورد نظر حاصل شود.

کاربرد مفتول مسوار

سیم مسوار از جمله سیم های پر استفاده و کاربردی در طراحی و ساخت تجهیزات مختلف صنایع می باشد.

ویژگی های مفتول مس وار

  •  سیم مسوار باید از مرغوبیت کافی برخوردار باشد.
  •  ضد زنگ و ضد خوردگی باشد تا بتوان از آنها در شرایط مختلف آب و هوایی استفاده کرد.
  •  تمام بخش های مفتول مسوار باید صاف، یک دست و براق باشد.
  •  از ویژگی های مهم سیم مسوار هزینه مناسب آن می باشد و هم اینکه دوام خوبی داشته باشد.

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید