کشش مفتول

کشش مفتول انواع دستگاه ها از قطعات مختلفی ساخته می شود. این قطعات عبارتند از: بدنه ی دستگاه، طبل، گیربکس، دینام، قرقره و جادوزه ای. کشش مفتول یک فرایند واسطه‌ای است، زیرا سایز  تولیدات کارخانجات [...]