مفتول و انواع آن

تعریف کلی مفتول و انواع آن محصولی فولادی که به طور معمول دارای سطح مقطع 0.4 تا 4 میلیمتر متغیر است. و با استفاده از فرآیند کشش و نورد گرم تولید می گردد سیم مفتول نام دارد. سیم مفتول عموما از [...]